Chứng chỉ Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ học online cấp tốc 1 tháng

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ và cấp Chứng chỉ Văn thư lưu trữ dành cho người thi công chức, viên chức và xét nâng ngạch Văn thư chính, Văn thư viên,… Điện thoại/ Zalo: 0988 912 205 (cô Hạnh). LỊCH NHẬP HỌC & CẤP CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 1/2024: LỊCH NHẬP HỌC NGÀY CẤP CHỨNG CHỈ Đợt 1: từ ngày 01 - 10 Ngày 15/02/2024 Đợt 2: từ ngày 11 - 20 Ngày 22/02/2024 Đợt 3: từ ngày 21 - 30 Ngày 01/03/2024 Liên tục khai giảng các lớp nghiệp vụ Văn thư lưu trữ học online trực tuyến vào thứ 7 chủ nhật! Chương trình đào tạo theo chuẩn và Chứng chỉ Văn thư lưu trữ được cấp đúng quy định tại Thông tư số: 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ. (Tham khảo 4 điểm thay đổi quan trọng về tiêu chuẩn và nghiệp vụ của công chức ngành Văn thư trong Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ tại đây ) Đơn vị đào tạo là Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nhà trường là một trong những cơ sở được c

Đăng ký học

Nhận xét