Khai giảng khóa học Trung cấp Hành chính Văn thư ngày 19-08-2017

NGÀY 19 - 08 - 2017: Khai giảng khóa học Trung cấp Hành chính văn thư lưu trữ chính quy – dành cho mọi đối tượng

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ - Hành chính văn thư - Hành chính văn phòng tại Hà Nội mở các lớp Trung cấp chính quy năm 2017 với thời gian đào tạo nhanh nhất - Điện thoại/ Zalo: 0988 912 205.

Có đào tạo cấp Chứng chỉ Văn thư lưu trữ học chỉ 3 tuấn vào buổi tối, hoặc ngày thứ 7 chủ nhật.