Lớp cấp tốc VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG mở tháng 6/2017

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP CẤP TỐC THÁNG 6 - 2017

            Khóa học Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng cấp tốc là lựa chọn phù hợp với mọi đối tượng: người đi học, người đi làm, người cần nhanh Bằng để thi xét biên chế, công chức viên chức,... xét tuyển theo hồ sơ đầu vào với thời gian đào tạo nhanh nhất, như sau:
Lịch học:        buổi tối, hoặc thứ 7 chủ nhật (theo đăng ký của người học)